Zlot ZHP

W dniach 06-16.08.2018 odbył się zlot Związku Harcerstwa Polskiego, na którym wraz z Harcerskimi Klubami i Grupami Ratowniczymi pełniliśmy całodobową służbę medyczną.