Stowarzyszenie Grupa Ratownicza ALFA

jest organizacją non-profit, której celem statutowym jest szerzenie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy oraz dążenie do poprawy ochrony życia i zdrowia ludzi w sytuacjach, gdy te dobra są zagrożone. Stowarzyszenie powstało w 2012 roku i tworzą je lekarze, ratownicy medyczni, ratownicy KPP oraz wolontariusze.

Stowarzyszenie Grupa Ratownicza ALFA wchodzi w skład jednostek wspomagających system Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Prowadziliśmy swoje działania m.in. podczas Mistrzostw Euro 2012, wizyty papieża Benedykta XVI w Warszawie, uroczystości pogrzebowych śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Światowych Dni Młodzieży, oraz Zlotu ZHP na Wyspie Sobieszewskiej.

W 2014 roku Stowarzyszenie otrzymało nagrodę instytucji roku w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego.

Prowadzimy również zajęcia edukacyjne w szkołach z zakresu pierwszej pomocy.