Pomoc Ukrainie

W ciągu kilku godzin stworzyliśmy punkt pomocy medycznej przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku, gdzie przybywali uchodźcy z Ukrainy.

Podczas naszych działań pomogliśmy setkom potrzebujących.